Seni Grafik

REKA BENTUK GRAFIK

1. SENI GRAFIK
a. Grafik bermaksud gambaran bukan fotografi yang berbentuk 2 dimensi
b. Grafik meliputi lukisan, catan, carta, graf, poster dan kartun
c. Grafik diguna untuk menyampaikan mesej dengan lebih jelas dan ringkas
d. Gambar foto yang diubahsuai, dimasukkan gambar lain, muka taip, logo dan lain-lain adalah sebagai grafik
e. Contoh grafik boleh dilihat pada bilbod, kain rentang, papan tanda, akhbar, majalah, pembungkusan, digital dan sebagainya.

2. RISALAH
a. Risalah berfungsi sebagai promosi, penerangan, pengiklanan dan memberi maklumat
b. Terdapat pelbagai bentuk risalah seperti sehelai kertas berlipat dia atau tiga, beberapa lipatan dan seperti buku
c. Unsur reka letak sesebuah risalah mengutamakan ilistrasi, kaligrafi, tipografi, simbol dan logo
d. Antara corak yang popular ialah Mondrian, Tingkap Gambar, Bingkai, Multipanel, dan Sarkis

3. PEMBUNGKUSAN
a. Pembungkusan ialah bekas untuk melindungi barangan semasa dihantar, disimpan dan dipamer
b. Jenis pembungkusan ialah pembungkusan kertas, plastik, botol, tin, kotak kayu dll
c. Fungsi pembungkusan ialah untuk:
i. Melindungi barangan
ii. Memudahkan kerja menyimpan dan penghantaran
iii. Menyampaikan meklumat dan mempromosi
d. Ciri-ciri pembungkusan yang baik mengandunggi
i. Jenama
ii. Keterangan
iii. Gambar / ilustrasi
iv. Logo, nama dan syarikat

4. LOGO
a. Merupakan tanda sesuatu syarikat, pertubuhan, institusi, kempen, perkhidmatan dan sebagainya
b. Setiap benda, perkara, warna, dan lambang yang ada pada logo mempunyai maksud tertentu seperti keris lambang keberanian & padi lambang muafakat
c. Sumber logo biasanya daripada sumber huruf, angka, geometri, flora, fauna, campuran dan sebagainya

5. SIMBOL
a. Merupakan tanda sesuatu benda atau perkara
b. Merupakan tanda yang dapat dikenal di peringkat antarabangsa
c. Menggunakan rupa mudah ( rupa positif / rupa negatif )
d. Rupa yang biasa diguna seperti rupa geometri, huruf, dan alam semulajadi
e. Biasanya kurang menggunakan teks / tulisan
f. Mudah difahami seperti tanda tandas, surau, hospital dan sebagainya.

6. MASKOT
a. Sebagai lambang sesuatu acara rasmi syarikat atau sukan
b. Dapat menarik minat terutama kanak-kanak
c. Kostum yang dipakai oleh manusia – memerlukan fabrik yang tidak panas
d. Menampilkan identiti tempatan dan asli
e. Sumber maskot diambil daripada haiwan liar atau haiwan peliharaan seperti tupai, panda, lebah dan sebagainya.

 7. KALIGRAFI
a. Berasal daripada perkataan Greek ’kallos grapha’ yang bermaksud tulisan cantik
b. Seni tulisan yang berkerawang dan berbunga, sama ada tulisan rumi / khat / jawi
c. Semua dokumen bertulis dipanggil manuskrip yang bermksud tulisan tangan
d. Jenis-jenis kaligrafi seperti tulisan Italik, Roman dan Gothik.
e. Biasanya di tulis menggunakan pen manuskrip, bulu burung dan berus

8. TIPOGRAFI
a. Seni menyusun atur huruf dan muka taip
b. Reka bentuk muka taip mesti sesuai dengan dengan tajuk, saiz, dan reka letak
c. Kategori muka taip
i. Muka taip peraga – untuk peragaan / paparan seperti iklan & bilbod
ii. Muka taip teks – huruf yang kecil untuk bacaan umum seperti akhbar dan majalah
d. Jenis muka taip
i. Serif – mempunyai serif / corak pada bahagian atas dan bawah seperti ABCDEFG (Times New Roman)
ii. Sans serif – tidak mempunyai serif seperti ABCDEFG (Arial Black)
iii. Kursif – berbentuk tulisan tangan seperti ABCDEFG (Monotype Corsiva)
iv. Dekoratif – bergaya & mempunyai hiasan seperti ABCDEFG (Jokerman)

9. ILUSTRASI
a. Ilustrasi ialah gambar lukisan / catan untuk menyampaikan mesej dengan lebih lebih jelas dan singkat
b. Biasanya hadir bersama artikel / akhbar & majalah
c. Jenis-jenis ilistrasi
i. Ilistrasi alam – contoh proses percambahan biji benih
ii. Ilistrasi fesyen – fesyen pakaian
iii. Ilustrasi perubatan – organ manusia
iv. Ilustrasi seni bina – pelan bangunan
v. Ilustrasi maklumat – carta / graf
vi. Ilustrasi penerbitan – buku, kad ucapan, majalah dan sebagainya
d. Ciri-ciri ilustrasi yang baik
i. Sesuai dengan tajuk
ii. Seimbang
iii. Dapat menarik perhatian
iv. Mudah dibaca

10. POSTER
a. Komunikasi perhubungan atau pengiklanan
b. Melibatkan tipografi, kaligrafi dan ilustrasi
c. Berfungsi untuk memberi maklumat, peringatan, berkomunikasi dan promosi
d. Ciri-ciri poster yang baik
i. Menarik perhatian
ii. Dapat menyampaikan mesej dengan berkesan
iii. Muka taip dan ilustrasi yang jelas

11. GRAFIK PERSEKITARAN / PENGIKLANAN
a. Jenis-jenis pengiklanan
i. Papan iklan / Bilbod ( amat popular pada masa kini )
ii. Iklan persimpangan ( terletak di persimpangan dan laluan strategik )
iii. Iklan Transit ( iklan yang dilekat pada kenderaan seperti teksi / bas )
iv. Tanda jalan
b. Aspek penting dalam grafik persekitaran
i. Keterbacaan – mudah dibaca, muka taip yang jelas
ii. Ilustrasi / gambar yang jelas dan sesuai
iii. Saiz iklan mengikut tempat / lokasi
iv. Keaslian dan kreativiti
v. Reka letak yang teratur

KOMUNIKASI VISUAL

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s